Informacje bieżące

Studenci, którzy spełniają wymogi zwalniające z egzaminu B2* na studiach S1 i chcą uczestniczyć w zajęciach z języka: francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego. 30.09.2013 14:23

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 10.10.2013 (czwartek) o godzinie 16.00 

w SPNJO sala 214 w budynku Międzywydziałowym.

 

 

 

*z egzaminu B2 na studiach S1 zwolnieni mogą być studenci, którzy posiadają:

- certyfikat zgodny z wykazem

- maturę międzynarodowa

- dyplom studiów filologicznych

Uwaga !

o ostatecznym zwolnieniu z egzaminu decyduje Kierownik danego zespołu językowego lub lektor prowadzący.