Informacje bieżące

Szczegółowy harmonogram egzaminów B2 na studiach S1 w sesji jesiennej Wrzesień 2016/2017 29.06.2017 08:53

Szczegółowy harmonogram egzaminów B2 na studiach S1 w sesji jesiennej WRZESIEŃ 2016/2017

Lp.

Data:

Godzina

egzaminu:

Język - poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Wpisy do indeksów:

 

1.        

05.09.2017

 

Pisemny godz. 8.30

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

 

Do 25.08.2017

 

Zapisy elektronicznie:

 

spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

 

07.09.2017

godz. 16.00

 

POTWIERDZENIEM ZALICZENIA EGZAMINU B2 JEST JEGO WPIS DO SYSTEMU XP.

 

Za wpis odpowiedzialny jest ostatni lektor prowadzący zajęcia.

06.09.2017

Ustny godz. 9.00

 

Do części ustnej, mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części pisemnej.

Listy z dopuszczonymi studentami 05.09.2017 godz. 18.

Angielski, Niemiecki- B2

 

Egzamin we wrześniu przeznaczone są dla Studentów przystępujących do egzaminu poprawkowego oraz do egzaminu po raz pierwszy  zgodnie z planem studiów.

 

2.        

12.09.2017

Pisemny godz. 8.30

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

 

Do 25.08.2017

 

dla studentów przystępujących jako I termin we wrześniu

 

 

Do 09.09.2017 do godz.15.00

 

dla studentów przystępujących jako II termin we wrześniu (po wynikach z I terminu we wrześniu).

 

 

 

 

Zapisy elektronicznie:

 

spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2017

godz.16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

POTWIERDZENIEM ZALICZENIA EGZAMINU B2 JEST JEGO WPIS DO SYSTEMU XP.

 

Za wpis odpowiedzialny jest ostatni lektor prowadzący zajęcia.

13.09.2017

Ustny godz. 9.00

Do części ustnej, mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części pisemnej.

Listy z dopuszczonymi studentami 12.09.2017 godz. 18.

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

 

Informację należy przesłać zgodnie z poniższym wzorem na adres: spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

TEMAT:       Egzamin B2

 

W treści informacji:

Nazwisko i Imię: …………………………………………..

Numer albumu: …………………………………………...

Rok studiów: ………………………………………………

Wydział:……………………………………………………

Nazwisko i imię prowadzącego: ………………………….

Język zdawany na egzaminie: …………………................

Data egzaminu pisemnego:………………………………..

Które podejście do egzaminu (która poprawka): ……….

 

Oświadczam, że przed przystąpieniem do egzaminu uzyskałem/łam zaliczenia wszystkich form zajęć należących do przedmiotu.  ……………………Imię i Nazwisko