Informacje bieżące

Szczegółowy harmonogram egzaminów B2 - Studia S1 sesja letnia rok akad.2016/2017 17.05.2017 11:58

Szczegółowy harmonogram egzaminów B2 – studia S1 w sesji letniej w roku akademickim 2016/2017

Lp.

Data:

Godzina

egzaminu:

Język - poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Wpisy do systemu, konsultacje:

1.        

23.06.2017

piątek

I termin

Pisemny godz. 8.30

- dla studentów podchodzących do egzaminu po raz pierwszy zgodnie z programem studiów S1.

 

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

 

 

 

 

 

01-09.06.2017

 

 

 

 

 

Studenci przystępujący po raz pierwszy do egzaminu zapisy u prowadzącego zajęcia.

 

 

 

 

 

Wyniki egz.

I termin

25.06.2017 godz. 15.00

 

 

POTWIERDZENIEM ZALICZENIA EGZAMINU B2 JEST JEGO WPIS DO SYSTEMU XP.

 

Za wpis odpowiedzialny jest ostatni lektor prowadzący zajęcia.

 

Konsultacje w sesji letniej odbywają się zgodnie z odrębnym harmonogramem.

2.        

24.06.2017

sobota

 

Ustny godz. 9.00

Do części ustnej, mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części pisemnej.

Listy z dopuszczonymi studentami 23.06.2017 godz. 18.00

Angielski, Niemiecki- B2

 

Egzamin w I terminie przeznaczony jest TYLKO dla Studentów przystępujących do egzaminu po raz pierwszy  zgodnie z planem studiów.

Lp.

Data:

Godzina

egzaminu:

Język – poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Wpisy do systemu, konsultacje:

 

 

28.06.2017

środa

II termin

Pisemny godz. 8.30

 

 

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

01-09.06.2017 dla Studentów poprawkowych z poprzednich sesji

 

do 26.06.2017 do godziny 12.00

po wynikach egzaminu , dla Studentów poprawkowych z I terminu.

 

Studenci przystępujący po raz pierwszy do egzaminu zapisy u prowadzącego zajęcia.

 

 

 

Studenci przystępujący do  egzaminu poprawkowego zapisują się  elektronicznie

 

Zgłoszenia:

spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

 

 

Wyniki egz.

II termin 30.06.2017 godz.12.00

 POTWIERDZENIEM ZALICZENIA EGZAMINU B2 JEST JEGO WPIS DO SYSTEMU XP.

 

Za wpis odpowiedzialny jest ostatni lektor prowadzący zajęcia.

 

Konsultacje w sesji letniej odbywają się zgodnie z odrębnym harmonogramem.

     

29.06.2017

czwartek

 

Ustny godz. 9.00

Do części ustnej, mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części pisemnej.

Listy z dopuszczonymi studentami 28.06.2017 godz. 18.00

Angielski, Niemiecki- B2


 

Wszyscy Studenci przystępujący do egzaminu muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

Zapisy elektroniczne przeznaczone są dla Studentów przystępujących do egzaminu poprawkowego.


Informację należy przesłać zgodnie z poniższym wzorem na adres: spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

TEMAT:       Egzamin B2

 

W treści informacji:

Nazwisko i Imię: …………………………………………..

Numer albumu: …………………………………………...

Rok studiów: ………………………………………………

Wydział:……………………………………………………

Nazwisko i imię prowadzącego: ………………………….

Język zdawany na egzaminie: …………………................

Data egzaminu pisemnego:………………………………..

Które podejście do egzaminu (która poprawka): ……….

Oświadczam, że przed przystąpieniem do egzaminu uzyskałem/łam zaliczenia wszystkich form zajęć należących do przedmiotu.

Podpis- Imię i Nazwisko