Informacje bieżące

Szczegółowy harmonogram egzaminów sesji zimowej w roku akademickim 2016/2017 04.01.2017 13:04

Szczegółowy harmonogram egzaminów w sesji zimowej w roku akademickim 2016/ 2017

Lp.

Data:

Godzina

egzaminu:

Język - poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Konsultacje:

 

1.        

01.02.2017

(Środa)

I termin

Pisemny godz. 8.30

I tura

WBIA, WEL, WEK

WIMIM, WTMIT, WTIICH

Angielski, Niemiecki- B2

Pozostałe Języki- B2*

 

 

 

 

 

 

09-20.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy u prowadzącego zajęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki egz.

I termin

03.02.2017

godz.15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej zostaną podane w terminie późniejszym.

Pisemny godz. 11.30

II tura

WKŚIR,WNOŻIR,

WBIHZ

Angielski, Niemiecki- B2

Pozostałe Języki- B2*

2.        

02.02.2017

(czwartek)

 

Ustny godz. 9.00

 

Do części ustnej, mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części pisemnej.

Listy z dopuszczonymi studentami 02.02.2017 godz. 8.00.

Angielski, Niemiecki- B2

Pozostałe Języki- B2*

Egzamin w I terminie przeznaczony jest TYLKO dla Studentów przystępujących do egzaminu po raz pierwszy  zgodnie z planem studiów.

Lp.

Data:

Godzina

egzaminu:

Język – poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Konsultacje:

 

 

08.02.2017

(środa)

II termin

 

Pisemny godz. 8.30

 

Wszystkie wydziały

Angielski, Niemiecki- B2

Pozostałe Języki- B2 *

 

09-20.01.2017 dla Studentów poprawkowych z poprzednich sesji

 

 

 

03.02-06.02.2017

po wynikach egzaminu , dla Studentów poprawkowych z I terminu.

 

Studenci przystępujący po raz pierwszy do egzaminu zapisy u prowadzącego zajęcia.

 

 

 

 

Studenci przystępujący do  egzaminu poprawkowego zapisują się  elektronicznie

 

Zgłoszenia:

spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

 

 

Wyniki egz.

II termin 10.02.2017

godz.15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej zostaną podane w terminie późniejszym.

     

09.02.2017

(czwartek)

 

Ustny godz. 9.00

Do części ustnej, mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części pisemnej.

Listy z dopuszczonymi studentami 09.02.2017 godz. 8.00

Angielski, Niemiecki- B2

Pozostałe Języki- B2*

 

Zapisy elektroniczne przeznaczone są dla Studentów przystępujących do egzaminu poprawkowego.


Informację należy przesłać zgodnie z poniższym wzorem na adres: spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

TEMAT:       Egzamin B2

 

W treści informacji:

Nazwisko i Imię: …………………………………………..

Numer albumu: …………………………………………...

Rok studiów: ………………………………………………

Wydział:……………………………………………………

Nazwisko i imię prowadzącego: ………………………….

Język zdawany na egzaminie: …………………................

Data egzaminu pisemnego:………………………………..

Które podejście do egzaminu (która poprawka): ……….

Oświadczam, że przed przystąpieniem do egzaminu uzyskałem/łam zaliczenia wszystkich form zajęć należących do przedmiotu.

Podpis- Imię i Nazwisko