Informacje bieżące

Szczegółowy harmonogram egzaminu poprawkowego - maj 2017 05.04.2017 12:28

Szczegółowy harmonogram egzaminu poprawkowego – MAJ 2017

 

Lp.

Data:

Godzina

egzaminu:

Język - poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Wpisy do systemu:

1.       

10.05.2017

Środa

PISEMNY

12.15

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

do 05.05.2017

 

Zapisy elektronicznie*

 

 

15.05.2017

 

Za wpisy do systemu odpowiedzialny jest ostatni lektor prowadzący.

11.05.2017

Czwartek

USTNY

14.15

Angielski, Niemiecki- B2

 

Egzamin  przeznaczony jest dla Studentów przystępujących do egzaminu poprawkowego.

Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić Studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części pisemnej

 

Szczegółowe listy z podziałem na sale, w których będą odbywać się egzaminy,  zostaną wywieszone w SPNJO 10.05.2017 po godzinie 10.

*Informację należy przesłać zgodnie z poniższym wzorem na adres - spnjoegzamin@zut.edu.pl

 TEMAT:       Egzamin B2

W treści informacji:

Nazwisko i Imię: …………………………………………..

Numer albumu: …………………………………………...

Rok studiów: ………………………………………………

Wydział:……………………………………………………

Nazwisko i imię prowadzącego: ………………………….

Język zdawany na egzaminie: …………………................

Data egzaminu pisemnego:………………………………..

Które podejście do egzaminu (która poprawka): ……….

Oświadczam, że przed przystąpieniem do egzaminu uzyskałem/łam zaliczenia wszystkich form zajęć należących do przedmiotu.  ……………………

Imię i Nazwisko