Informacje bieżące

Szczegółowy harmonogram egzaminu poprawkowego -marzec 2017 09.02.2017 09:53

Szczegółowy harmonogram egzaminu poprawkowego - marzec 2017

Lp.

Data:

Godzina

egzaminu:

Język - poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

 

1.        

01.03.2017

Środa

PISEMNY

 

14.15

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

do 26.02.2017

 

Zapisy elektronicznie

spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

 

06.03.2017

 

02.03.2017

Czwartek

USTNY

 

14.15

Angielski, Niemiecki- B2

 

Egzamin  przeznaczony jest dla Studentów przystępujących do egzaminu poprawkowego.

 

Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić Studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części ustnej.

 

Szczegółowe listy z podziałem na sale, w których będą odbywać się egzaminy, zostaną wywieszone w SPNJO 28.02.2017 PO GODZ. 12.00

 

Informację należy przesłać zgodnie z poniższym wzorem na adres - spnjoegzamin@zut.edu.pl

 TEMAT:       Egzamin B2

W treści informacji:

Nazwisko i Imię: …………………………………………..

Numer albumu: …………………………………………...

Rok studiów: ………………………………………………

Wydział:……………………………………………………

Nazwisko i imię prowadzącego: ………………………….

Język zdawany na egzaminie: …………………................

Data egzaminu pisemnego:………………………………..

Które podejście do egzaminu (która poprawka): ……….

Oświadczam, że przed przystąpieniem do egzaminu uzyskałem/łam zaliczenia wszystkich form zajęć należących do przedmiotu.  …………………….Imię i Nazwisko