Informacje bieżące

Zapisy na Egzamin 09.11.2012 13:07

 

Zapisy elektroniczne przeznaczone są dla Studentów przystępujących do egzaminu poprawkowego oraz przed sesją egzaminacyjną za zgodą pana Dziekana.


 Informację należy przesłać zgodnie z poniższym wzorem na adres: spnjoegzamin@zut.edu.pl 

 

TEMAT:       Egzamin B2 

W treści informacji: 

Nazwisko i Imię: ………………………………………….. 

Numer albumu: …………………………………………... 

Rok studiów: ……………………………………………… 

Wydział:……………………………………………………

Nazwisko i imię prowadzącego: …………………………. 

Język zdawany na egzaminie: …………………................ 

Data egzaminu pisemnego:……… tura (zgodna z harm.) ……….

Które podejście do egzaminu (która poprawka): ……….