Nauczyciele odpowiedzialni

Egzaminatorzy uprawnieni do przeprowadzenia części ustnej egzaminu doktorskiego

 

rok akademicki 2016/ 2017

 

WYDZIAŁ

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK ROSYJSKI

 

Biotechnologii i

Hodowli Zwierząt

mgr Teresa Bernat- Chmielarska

mgr Agnieszka Makaś

mgr Iwona Lewandowska

mgr Ewa Górska

 

mgr Dorota Karelus

Budownictwa i

Architektury

mgr Joanna Buńka

mgr Dominik Wolski

mgr Anna Maziarz

mgr Izabela Miklewicz

 

mgr Dorota Karelus

Ekonomiczny

mgr Agnieszka Nowosad

mgr Anna Węglarek

mgr Katarzyna Głębocka

mgr Iwona Lewandowska

 

mgr Dorota Karelus

Elektryczny

mgr Anna Mik

mgr Marek Stelmaszczyk

mgr Paweł Bandur

mgr Maria Płusko

 

mgr Dorota Karelus

Informatyki

mgr Ewa Dorota Koc

mgr Iwona Drzeniecka

mgr Ewa Sobczak

 

mgr Anna Maziarz

mgr Maria Płusko

mgr Dorota Karelus

Inżynierii

Mechanicznej i

Mechatroniki

mgr Alicja Grzywacz

mgr Sylwia Zawadzka

 

mgr Paweł Bandur

mgr Katarzyna Głębocka

mgr Dorota Karelus

Kształtowania

Środowiska i

Rolnictwa

mgr Bogdan Jadczak

mgr Jolanta Koczalska

mgr Ewa Górska

mgr Katarzyna Krupka- Burzec

mgr Dorota Karelus

Nauk o Żywności

i Rybactwa

mgr Alina Doroch 

mgr Jacek Gosk

mgr Magdalena Bukowiec-Borysowska

mgr Katarzyna Krupka-Burzec

mgr Grażyna Kamińska

 

mgr Dorota Karelus

Techniki Morskiej

mgr Krzysztof  Potyrała

mgr Joanna Sowińska

mgr Robert Bomba

mgr Izabela Miklewicz

 

mgr Dorota Karelus

Technologii i

Inżynierii

Chemicznej

mgr Artur Lenart

mgr Marzena Kondyjowska- Dziechciarz

mgr Andrzej Obstawski

 

mgr Grażyna Kamińska

mgr Robert Bomba

mgr Dorota Karelus