Nauczyciele odpowiedzialni

Egzaminatorzy uprawnieni do przeprowadzenia części ustnej egzaminu doktoranckiego

 

 

                                                   Rok akademicki  2017/2018

 

 

Wydział

Język Angielski

Język Niemiecki

Język Rosyjski

 

Biotechnologii

I Hodowli Zwierząt

 

mgr Teresa Bernat-Chmielarska

mgr Agnieszka Makaś

 

 

mgr Iwona Lewandowska

 

mgr Dorota Karelus

 

Budownictwa i

Architektury

 

mgr  Joanna Buńka

mgr  Dominik Wolski

 

 

mgr Anna Maziarz

mgr Izabela Miklewicz

 

mgr Dorota  Karelus

 

Ekonomiczny

 

 

 

mgr Agnieszka Nowosad

mgr Anna  Węglarek

 

mgr Katarzyna  Głębocka

mgr Iwona Lewandowska

 

mgr  Dorota Karelus

 

Elektryczny

 

mgr Anna Mik

mgr Marek Stelmaszczyk

 

 

mgr Paweł  Bandur

mgr  Maria Płusko

 

mgr Dorota Karelus

 

Informatyki

 

mgr Ewa Dorota Koc

mgr Iwona Drzewiecka

mgr Ewa Sobczak

 

 

mgr Anna Maziarz

mgr Maria Płusko

 

mgr Dorota Karelus

 

Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 

 

mgr Alicja Grzywacz

mgr Sylwia Zawadzka

 

mgr Paweł Bandur

mgr Katarzyna    Głębocka

 

mgr Dorota

Karelus

 

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 

 

mgr Bogdan Jadczak

mgr Jolanta Koczalska

 

mgr Katarzyna Krupka - Burzec

 

mgr Dorota

Karelus

 

Nauk o Żywności i Rybactwa

 

 

mgr Alina Doroch

mgr Jacek Gosk

mgr Magdalena Bukowiec-Borysowska

 

 

mgr Grażyna Kamińska

mgr  Katarzyna Krupka-

Burzec

 

mgr Dorota

Karelus

 

 

Techniki Morskiej

 

 

 

mgr Krzysztof Potyrała

mgr Joanna Sowińska

 

 

mgr Robert Bomba

mgr Izabela Miklewicz

 

 

mgr Dorota

Karelus

 

Technologii i Inżynierii Chemicznej

 

 

mgr Artur Lenart

mgr Andrzej Obstawski

mgr  Kondyjowska – Dziechciarz

 

 

mgr Robert Bomba

mgr Grażyna Kamińska

 

mgr Dorota Karelus