Zespół Języka Angielskiego

KONSULTACJE

JĘZYK   ANGIELSKI

 

Sesja zimowa- rok akademicki 2017/2018

 

 

IMIĘ  I  NAZWISKO

TERMIN

 

mgr Bukowiec – Borysowska Magdalena

 

 

07.02.2018 godz. 17.00- 18.30 sala 309 BMW

14.02.2018 godz. 17.00- 18.30 sala 309 BMW

mgr Buńka Joanna

 

 

06.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 214 BMW

23.02.2018 godz.10.30- 12.00 sala 214 BMW

 

mgr Bernat- Chmielarska Teresa

 

 

06.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 216 BMW

13.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 216 BMW

 

mgr Doroch Alina

 

 

07.02.2018 godz. 8.15- 9.45 sala 216 BMW

14.02.2018 godz. 8.15- 9.45 sala 216 BMW

21.02.2018 godz. 8.15- 9.45 sala 216 BMW

mgr Drzeniecka Iwona

 

 

06.02.2018 godz. 9.00- 9.30 sala 218 BMW

13.02.2018 godz. 9.00- 9.30 sala 218 BMW

 

mgr Gosk Jacek

 

 

06.02.2018 godz. 9.00- 10.30 sala 219 BMW

14.02.2018 godz. 9.00- 10.30 sala 219 BMW

mgr Grzywacz Alicja

 

 

06.02.2018 godz. 8.30- 10.00 sala 220 BMW

16.02.2018 godz. 8.30- 10.00 sala 220 BMW

23.02.2018 godz. 8.30- 10.00 sala 220 BMW

mgr Jadczak Bogdan

 

 

Długoterminowe zwolnienie lekarskie

mgr Karelus Dorota

 

 

06.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 218 BMW

13.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 218 BMW

20.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 217 BMW

mgr Koc Ewa Dorota

 

 

07.02.2018 godz. 9.00- 10.30 sala 221 BMW

12.02.2018 godz. 9.00- 10.30 sala 215 BMW

19.02.2018 godz. 9.00- 10.30 sala 215 BMW

mgr  Koczalska Jolanta

 

 

06.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 221 BMW

13.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 221 BMW

23.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 221 BMW

mgr Kondyjowska – Dziechciarz   Marzena

 

07.02.2018 godz. 8.00- 9.30 sala 220 BMW

14.02.2018 godz. 8.00- 9.30 sala 220 BMW

21.02.2018 godz. 8.00- 9.30 sala 220 BMW

mgr Lenart  Artur

 

 

06.02.2018 godz. 8.00- 9.30 sala 214 BMW

13.02.2018 godz. 8.00- 9.30 sala 214 BMW

20.02.2018 godz. 8.00- 9.30 sala 214 BMW

mgr Makaś Agnieszka

 

 

06.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 311 BMW

13.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 311 BMW

19.02.2018 godz. 8.00- 9.30 sala 311 BMW

mgr Mik Anna

 

 

06.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 220 BMW

15.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 220 BMW

19.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 219 BMW

mgr Nowosad Agnieszka

 

06.02.2018 godz. 8.30- 10.00 sala 309 BMW

13.02.2018 godz. 8.30- 10.00 sala 309 BMW

20.02.2018 godz. 8.30- 10.00 sala 309 BMW

mgr Obstawski Andrzej

 

 

06.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 217 BMW

13.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 217 BMW

21.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 217 BMW

mgr Potyrała Krzysztof

 

 

07.02.2018 godz. 13.30- 15.00 sala 312 BMW

14.02.2018 godz. 13.30- 15.00 sala 312 BMW

19.02.2018 godz. 13.30- 15.00 sala 312 BMW

mgr Sobczak Ewa

 

 

06.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 314 BMW

13.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 314 BMW

23.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 314 BMW

mgr Sowińska- Dwornik  Joanna

 

 

06.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 317 BMW

13.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 317 BMW

19.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 317 BMW

mgr Stelmaszczyk Marek

 

 

06.02.2018 godz. 11.00- 12.30 sala 219 BMW

13.02.2018 godz. 11.00- 12.30 sala 219 BMW

19.02.2018 godz. 13.00- 14.30 sala 219 BMW

mgr Waligórska Katarzyna

 

 

06.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 316 BMW

13.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 316 BMW

20.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 316 BMW

mgr Węglarek Anna

 

 

07.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 218 BMW

14.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 218 BMW

19.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 218 BMW

mgr Wolski Dominik

 

06.02.2018 godz. 9.00- 10.30 sala 217 BMW

15.02.2018 godz. 9.00- 10.30 sala 217 BMW

 

mgr Zawadzka Sylwia

 

 

05.02.2018 godz. 13.00- 14.30 sala 217 BMW

13.02.2018 godz. 9.00- 10.30 sala 217 BMW

19.02.2018 godz. 9.00- 10.30 sala 217 BMW

 

 

KONSULTACJE

JĘZYK   ANGIELSKI

 

Sesja zimowa- rok akademicki 2017/2018

 

 

IMIĘ  I  NAZWISKO

TERMIN

 

mgr Bukowiec – Borysowska Magdalena

 

 

07.02.2018 godz. 17.00- 18.30 sala 309 BMW

14.02.2018 godz. 17.00- 18.30 sala 309 BMW

mgr Buńka Joanna

 

 

06.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 214 BMW

23.02.2018 godz.10.30- 12.00 sala 214 BMW

 

mgr Bernat- Chmielarska Teresa

 

 

06.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 216 BMW

13.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 216 BMW

 

mgr Doroch Alina

 

 

07.02.2018 godz. 8.15- 9.45 sala 216 BMW

14.02.2018 godz. 8.15- 9.45 sala 216 BMW

21.02.2018 godz. 8.15- 9.45 sala 216 BMW

mgr Drzeniecka Iwona

 

 

06.02.2018 godz. 9.00- 9.30 sala 218 BMW

13.02.2018 godz. 9.00- 9.30 sala 218 BMW

 

mgr Gosk Jacek

 

 

06.02.2018 godz. 9.00- 10.30 sala 219 BMW

14.02.2018 godz. 9.00- 10.30 sala 219 BMW

mgr Grzywacz Alicja

 

 

06.02.2018 godz. 8.30- 10.00 sala 220 BMW

16.02.2018 godz. 8.30- 10.00 sala 220 BMW

23.02.2018 godz. 8.30- 10.00 sala 220 BMW

mgr Jadczak Bogdan

 

 

Długoterminowe zwolnienie lekarskie

mgr Karelus Dorota

 

 

06.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 218 BMW

13.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 218 BMW

20.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 217 BMW

mgr Koc Ewa Dorota

 

 

07.02.2018 godz. 9.00- 10.30 sala 221 BMW

12.02.2018 godz. 9.00- 10.30 sala 215 BMW

19.02.2018 godz. 9.00- 10.30 sala 215 BMW

mgr  Koczalska Jolanta

 

 

06.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 221 BMW

13.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 221 BMW

23.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 221 BMW

mgr Kondyjowska – Dziechciarz   Marzena

 

07.02.2018 godz. 8.00- 9.30 sala 220 BMW

14.02.2018 godz. 8.00- 9.30 sala 220 BMW

21.02.2018 godz. 8.00- 9.30 sala 220 BMW

mgr Lenart  Artur

 

 

06.02.2018 godz. 8.00- 9.30 sala 214 BMW

13.02.2018 godz. 8.00- 9.30 sala 214 BMW

20.02.2018 godz. 8.00- 9.30 sala 214 BMW

mgr Makaś Agnieszka

 

 

06.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 311 BMW

13.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 311 BMW

19.02.2018 godz. 8.00- 9.30 sala 311 BMW

mgr Mik Anna

 

 

06.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 220 BMW

15.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 220 BMW

19.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 219 BMW

mgr Nowosad Agnieszka

 

06.02.2018 godz. 8.30- 10.00 sala 309 BMW

13.02.2018 godz. 8.30- 10.00 sala 309 BMW

20.02.2018 godz. 8.30- 10.00 sala 309 BMW

mgr Obstawski Andrzej

 

 

06.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 217 BMW

13.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 217 BMW

21.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 217 BMW

mgr Potyrała Krzysztof

 

 

07.02.2018 godz. 13.30- 15.00 sala 312 BMW

14.02.2018 godz. 13.30- 15.00 sala 312 BMW

19.02.2018 godz. 13.30- 15.00 sala 312 BMW

mgr Sobczak Ewa

 

 

06.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 314 BMW

13.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 314 BMW

23.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 314 BMW

mgr Sowińska- Dwornik  Joanna

 

 

06.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 317 BMW

13.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 317 BMW

19.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 317 BMW

mgr Stelmaszczyk Marek

 

 

06.02.2018 godz. 11.00- 12.30 sala 219 BMW

13.02.2018 godz. 11.00- 12.30 sala 219 BMW

19.02.2018 godz. 13.00- 14.30 sala 219 BMW

mgr Waligórska Katarzyna

 

 

06.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 316 BMW

13.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 316 BMW

20.02.2018 godz. 10.00- 11.30 sala 316 BMW

mgr Węglarek Anna

 

 

07.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 218 BMW

14.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 218 BMW

19.02.2018 godz. 10.30- 12.00 sala 218 BMW

mgr Wolski Dominik

 

06.02.2018 godz. 9.00- 10.30 sala 217 BMW

15.02.2018 godz. 9.00- 10.30 sala 217 BMW

 

mgr Zawadzka Sylwia

 

 

05.02.2018 godz. 13.00- 14.30 sala 217 BMW

13.02.2018 godz. 9.00- 10.30 sala 217 BMW

19.02.2018 godz. 9.00- 10.30 sala 217 BMW