Kierownictwo Studium Praktycznej Nauki Jezyków Obcych

Kierownik SPNJO - mgr Marek Stelmaszczyk

Z-ca Kierownika SPNJO - mgr Grażyna Kamińska

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego -  mgr Andrzej Obstawski

Kierownik Zespołu Języka Germańskiego i innych - mgr Anna Maziarz