Zespół Języka Niemieckiego, Rosyjskiego, , Niderlandzkiego

Język Niemiecki

 

mgr Anna Maziarz  starszy wykładowca, kierownik zespołu tel ( 91) 4494724

         pokój nr  204, 209 budynek międzywydziałowy email: Anna.Maziarz@zut.edu.pl

 

mgr Katarzyna Głębocka ,starszy wykładowca

          pokój nr 209, budynek międzywydziałowy,  email:  Katarzyna.Glebocka@zut.edu.pl

 

mgr Ewa Górska, starszy wykładowca

          pokój nr 209, budynek międzywydziałowy, email : Ewa.Gorska@zut.edu.pl

 

mgr Grażyna Kamińska starszy wykładowca

         pokój nr 205, budynek międzywydziałowy, email:Grazyna.Kaminska@zut.edu.pl

 

mgr Iwona Lewandowska starszy wykładowca

         pokój nr 209, budynek międzywydziałowy, email : Iwona.Lewandowska@zut.edu.pl

 

mgr Izabela Miklewicz ,starszy wykładowca

         pokój nr 209 budynek międzywydziałowy, email: Izabela.Miklewicz@zut.edu.pl

 

mgr Maria Płusko,starszy wykładowca

          pokój nr 209 budynek międzywydziałowy, email: Maria.Plusko@zut.edu.pl

 

mgr Paweł Bandur,wykładowca

         pokój nr 209 budynek międzywydziałowy, email: Pawel.Bandur@zut.edu.pl

 

mgr Robert Bomba,wykładowca

          pokój nr 209 budynek międzywydziałowy, email: Robert.Bomba@zut.edu.pl

 

mgr Katarzyna Krupka – Burzec, wykładowca

pokój nr 209 budynek międzywydziałowy, email: Katarzyna.krupka-Burzec@zut.edu.pl

 

 

 Język Niderlandzki

 

mgr Elżbieta .Witkowska-Van Dijk ,lektor

        Pokój nr 335 WBiA email : Elżbieta.Witkowska- van Dijk @zut.edu.pl

 

 

 

 Telefon kontaktowy do nauczycieli w zespole  (91) 4494724