Informacje bieżące

Deklaracja Językowa dla studentów II r Studia S1 Wydział Informatyki 11.02.2019 11:44

Deklaracja  językowa  dla studentów II roku studiów S1  Wydziału Informatyki

Od II roku- 4 semestru studenci studiów stacjonarnych ZUT rozpoczynają obowiązkową naukę języka angielskiego w ramach lektoratu na studiach S1.

Zajęcia będą obywały się przez 3 semestry w wymiarze 150 godzin za cały lektorat i nie ma grup na poziomie podstawowym.

Na ostatnim semestrze lektoratu studenci muszą przystąpić do egzaminu z języka angielskiego. Egzamin przeprowadzany jest centralnie na poziomie B2 dla wszystkich studentów w danej sesji i składa się z części pisemnej i ustnej.

Każdy student przed rozpoczęciem lektoratu  musi złożyć deklarację językową, w której określi wybrany  poziom. – Ostateczny termin składania deklaracji -  19.02.2019 r.

Studenci, proszeni są o przesłanie deklaracji  na adres spnjodeklaracja@zut.edu.pl , zgodnie z załączonym formatem.

DEKLARACJA

uczestnictwa w lektoracie na studiach S1

 

Imię: ………………………………………………………………………………………………… (drukowanymi literami)

Nazwisko: ………………………………………………………………………………………….(drukowanymi literami)

Numer albumu: ……………………………………………………………………………………………………………..

Wydział: …………………………………………………………………………………………………………………………

Kierunek: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że określam swój poziom   (wybierz jedną pozycję zaznaczając X w odpowiednim okienku):

Język angielski:

Poziom A2 średniozaawansowany niższy

 

 

Poziom B1 średniozaawansowany

 

 

Poziom B2 średniozaawansowany wyższy

 

 

Poziom C1  zaawansowany

 

 

 

Posiadam zewnętrzny certyfikat językowy na poziomie B2 lub wyższy:                TAK/  NIE

Jeżeli TAK, proszę podać nazwę: ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

 

Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane przez SPNJO- ZUT dla potrzeb niezbędnych do procesu dydaktycznego związanego z nauką języka obcego na studiach S1.

 

……………………………………

                                                                                                                                                            Podpis