Informacje bieżące

Deklaracje językowe dla studentów I roku studia N1 18.05.2018 11:12

Deklaracje językowe dla studentów I roku studiów N1

(nie dotyczy studentów Wydziału Informatyki)*

 

Od II roku- 3 semestru studenci studiów niestacjonarnych ZUT rozpoczynają obowiązkową naukę języków obcych w ramach lektoratu na studiach N1.

Zajęcia będą obywały się przez 3 semestry w wymiarze 100 godzin za cały lektorat i nie ma grup na poziomie podstawowym.

Na ostatnim semestrze lektoratu studenci muszą przystąpić do egzaminu z języka, którego uczyli się na studiach. Egzamin przeprowadzany jest centralnie na poziomie B2 dla wszystkich studentów w danej sesji i składa się z części pisemnej i ustnej.

Każdy student przed rozpoczęciem lektoratu ,musi złożyć deklarację językową, w której określi wybrany język oraz jego poziom. –Ostateczny termin składania deklaracji-  27.05.2018.

Studenci, proszeni są o przesłanie zgłoszenia  na adres spnjodeklaracja@zut.edu.pl , zgodnie z załączonym formatem.

Temat:                                 deklaracja językowa N1

DEKLARACJA

uczestnictwa w lektoracie na studiach N1

Imię: ……………………………………………………………………………………………………. (drukowanymi literami)

Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………..(drukowanymi literami)

Numer albumu:……………………………………………………………………………………

Wydział: ………………………………………………………………………………………………

Kierunek: …………………………………………………………………………………………….

 

W trakcie studiów S1 student ma do wyboru 1 język, który realizowany jest w wymiarze 100 godzin  przez 3 semestry.

Nie ma grup na poziomie podstawowym;, lektorat kończy się egzaminem centralnym na poziomie B2.

Oświadczam, że wybieram następujący język i określam swój poziom  (wybierz jedną pozycję):

Język angielski:

Język niemiecki:

Poziom A2 średniozaawansowany niższy

 

Poziom A2

średniozaawansowany niższy

 

Poziom B1 średniozaawansowany

 

Poziom B1

średniozaawansowany

 

Poziom B2 średniozaawansowany wyższy

 

Poziom B2

średniozaawansowany wyższy

 

Poziom C1

zaawansowany

 

Poziom C1

zaawansowany

 

Posiadam zewnętrzny certyfikat językowy na poziomie B2 lub wyższy:TAK/ NIE

Jeżeli TAK, proszę podać nazwę: ………………………………………………….………………………………………………………

Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane przez SPNJO- ZUT dla potrzeb niezbędnych do procesu dydaktycznego związanego z nauką języków obcych na studiach S1.

……………………………………

podpis Studenta

*studenci Wydziału Informatyki mają obowiązkowy lektorat języka angielskiego.