Informacje bieżące

informacja dla studentów S1 rozpoczynających lektorat 20.09.2018 13:49

INFORMACJA

DLA STUDENTÓW S1  ROZPOCZYNAJĄCYCH

 

LEKTORATY JĘZYKÓW OBCYCH

W ROKU AKADEMICKIM  2018/2019

 

 

- Poniższe informacje przeznaczone są dla studentów studiów S1 rozpoczynających zajęcia z języków obcych w SEMESTRZE ZIMOWYM.

 

- W trakcie studiów S1 student ma do wyboru 1 język, który realizowany jest w wymiarze 150 godzin  przez 3 semestry.

 

- Nie ma grup na poziomie podstawowym a lektorat kończy się egzaminem centralnym na poziomie B2.

 

- W Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych regularnie realizowane są zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego.

 

- Zajęcia z języków obcych odbywają się w dniach i godzinach wskazanych na planach przez Wydziały.

 

- Zajęcia odbywają się w budynku Międzywydziałowym przy al. Piastów 48 w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO)  na II i III piętrze. Uwaga!  Studenci Wydziału Informatyki będą mieć  zajęcia na ul. Żołnierskiej.

 

 

ZAPISY NA LEKTORAT:

 

- Każdy student przed rozpoczęciem lektoratu musi złożyć deklarację językową, w której określi wybrany język oraz jego poziom.

 

- Sugerowane poziomy grup przy zapisach według wyników osiągniętych na maturze:

Poziom grupy

Punkty z matury podstawowej

Punkty z matury rozszerzonej

A2

poniżej 56

----

B1

56- 69

40-60

B2

70- 85

61-74

B2 +

86-100

75-100

 

- Deklarację należy przesłać na  adres spnjodeklaracja@zut.edu.pl , zgodnie z załączonym formatem.

 

Temat:                                 deklaracja językowa S1

 

DEKLARACJA

uczestnictwa w lektoracie na studiach S1

Imię: ……………………………………………………………………………(drukowanymi literami)

Nazwisko: ………………………………………………………………………(drukowanymi literami)

Numer albumu:…………………………………………………………………

Wydział: ……………………………………………………………………….

Kierunek: ………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że wybieram następujący język i określam swój poziom  (wybierz jedną pozycję):

 

Język angielski:

*studenci Wydziału Informatyki mają obowiązkowy lektorat języka angielskiego.

Język niemiecki:

Poziom A2 średniozaawansowany niższy

 Poziom A2 średniozaawansowany niższy

 

 

 

 

Poziom B1 średniozaawansowany

 Poziom B1 średniozaawansowany

 

 

 

Poziom B2 średniozaawansowany wyższy

 Poziom B2 średniozaawansowany wyższy

 

 

 

Poziom C1 zaawansowany

 Poziom C1 zaawansowany

 

 

 

 

Posiadam zewnętrzny certyfikat językowy na poziomie B2 lub wyższy:                TAK/  NIE

Jeżeli TAK, proszę podać nazwę: ……………………………………………………………………

 

 

Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane przez SPNJO- ZUT dla potrzeb niezbędnych do procesu dydaktycznego związanego z nauką języków obcych na studiach S1.  - podpis Studenta

 

 

- STUDENT ZOSTANIE ZAPISANY NA LEKTORAT POD WARUNKIEM ROZLICZENIA PRZEZ WYDZIAŁ I  PO WPISANIU NA PRAWIDŁOWY SEMESTR.

 

- Po prawidłowym przydzieleniu lektoratu, rekord z wybranym językiem  oraz plan będzie widoczny w e-dziekanacie.

 

- Prosimy logować się w e- dziekanacie i sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.