Informacje bieżące

Szczegółowy harmonogram egzaminów poprawkowych S1 sermestr letni marzec 2019 18.02.2019 12:34

Szczegółowy harmonogram egzaminu poprawkowego S1 - marzec 2019

Lp.

Data:

Godzina

egzaminu:

Język - poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Uwagi:

1.        

06.03.2019

Środa

PISEMNY

Zostanie podana po 04.03.2019

 

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

do 01.03.2019

 

Zapisy elektronicznie

spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

 

08.03.2019

 

Za wpisywanie ocen do e-dziekanatu odpowiedzialny ostatni prowadzący.

07.03.2019

Czwartek

USTNY

Zostanie podana po 04.03.2019

 

Angielski, Niemiecki- B2

 

Egzamin  przeznaczony jest dla Studentów przystępujących do egzaminu poprawkowego.

 

Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić Studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części ustnej.

 

Szczegółowe listy z podziałem na sale, w których będą odbywać się egzaminy, zostaną wywieszone w SPNJO 5.03.2019 po godz. 15.00

Informację należy przesłać zgodnie z poniższym wzorem na adres - spnjoegzamin@zut.edu.pl

 TEMAT:       Egzamin B2

W treści informacji:

Nazwisko i Imię: …………………………………………..

Numer albumu: …………………………………………...

Rok studiów: ………………………………………………

Wydział:……………………………………………………

Nazwisko i imię prowadzącego: ………………………….

Język zdawany na egzaminie: …………………................

Data egzaminu pisemnego:………………………………..

Posiadane orzeczenie: ……………TAK/ NIE …………...

Oświadczam, że przed przystąpieniem do egzaminu uzyskałem/łam zaliczenia wszystkich form zajęć należących do przedmiotu.

Wyrażam zgodę na publikację mojego wyniku egzaminu B2 pełnego i cząstkowego po numerze albumu i przesłanie na adres grupowy lub do upoważnionej osoby.   …………………….Imię i Nazwisko