Informacje bieżące

Szczegółowy harmonogram egzaminów w sesji zimowej rok 2018/2019 04.01.2019 10:12

Szczegółowy harmonogram egzaminów w sesji zimowej w roku akademickim 2018/2019

Lp.

Data:

Godzina

egzaminu:

Język - poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Konsultacje:

 

1.        

01.02.2019

(piątek)

I termin

Pisemny godz. 8.30

 

Wszystkie wydziały zgodnie z programem studiów.

 

Egzamin odbywa się w aulach:

- WEL przy ul. 26 Kwietnia 10

- Nanotechnologia przy ul. Piastów 49

Szczegółowe listy przed egzaminem 31.01.2019

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

 

 

 

 

 

07-18.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy u prowadzącego zajęcia.

 

 

 

 

 

 

Wyniki egz.

I termin

05.02.2019

godz.15.00

 

 

 

 

 

 

Konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej zostaną podane w terminie późniejszym.

 

ZA WPISY DO SYSTEMU ODPOWIEDZIALNY JEST OSTATNI PROWADZĄCY LEKTORAT.

2.        

04.02.2019

(poniedziałek)

 

Ustny godz. 9.00

 

Do części ustnej, mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części pisemnej.

Listy z dopuszczonymi studentami 02.02.2019 godz. 14.00.

Angielski, Niemiecki- B2

 

Egzamin w I terminie przeznaczony jest TYLKO dla Studentów przystępujących do egzaminu po raz pierwszy  zgodnie z planem studiów.

Lp.

Data:

Godzina

egzaminu:

Język – poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Konsultacje:

 

 

08.02.2019

(piątek)

II termin

 

Pisemny godz. 8.30

 

Wszystkie wydziały zgodnie z programem studiów + studenci powtarzający.

 

Egzamin odbywa się w auli:

- Nanotechnologia przy ul. Piastów 49.

Szczegółowe listy przed egzaminem 07.02.2019

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

07-18.01.2019 dla Studentów poprawkowych z poprzednich sesji

 

 

 

05.02-06.02.2019

po wynikach egzaminu dla Studentów poprawkowych z I terminu.

 

Studenci przystępujący po raz pierwszy do egzaminu zapisy u prowadzącego zajęcia.

 

 

 

 

Studenci przystępujący do  egzaminu poprawkowego zapisują się  elektronicznie

 

Zgłoszenia:

spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

 

 

Wyniki egz.

II termin 12.02.2019

godz.15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej zostaną podane w terminie późniejszym.

 

ZA WPISY DO SYSTEMU ODPOWIEDZIALNY JEST OSTATNI PROWADZĄCY LEKTORAT.

     

11.02.2019

(poniedziałek)

 

Ustny godz. 9.00

Do części ustnej, mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części pisemnej.

Listy z dopuszczonymi studentami 09.02.2019 godz. 14.00

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

Zapisy elektroniczne przeznaczone są dla Studentów przystępujących do egzaminu poprawkowego.


Informację należy przesłać zgodnie z poniższym wzorem na adres:
spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

TEMAT:       Egzamin B2

 

W treści informacji:

Nazwisko i Imię: …………………………………………..

Numer albumu: …………………………………………...

Rok studiów: ………………………………………………

Wydział:……………………………………………………

Nazwisko i imię prowadzącego: ………………………….

Język zdawany na egzaminie: …………………................

Posiadane orzeczenie: ……………TAK/ NIE …………

Data egzaminu pisemnego:………………………………..

Oświadczam, że przed przystąpieniem do egzaminu uzyskałem/łam zaliczenia wszystkich form zajęć należących do przedmiotu.

Wyrażam zgodę na publikację mojego wyniku egzaminu B2 pełnego i cząstkowego po numerze albumu i przesłanie na adres grupowy lub do upoważnionej osoby.

 

 

Podpis- Imię i Nazwisko