Nauczyciele odpowiedzialni

ZACHODNIOPOMORSKI  UNIWERSYTET  TECHNOLOGICZNY

STUDIUM  PRAKTYCZNEJ  NAUKI  JĘZYKÓW  OBCYCH

UPRAWNIENI   EGZAMINATORZY

 

                   WYDZIAŁ

 

               JĘZYK ANGIELSKI

         JĘZYK NIEMIECKI

   JĘZYK ROSYJSKI

Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

mgr Teresa Bernat- Chmielarska  (zwolnienie lekarskie)

mgr Agnieszka Makaś

mgr Marzena Kondyjowska- Dziechciarz

mgr Iwona Lewandowska

 

mgr Dorota Karelus

Budownictwa i Architektury

mgr Joanna Buńka

mgr Joanna Sowińska -Dwornik

mgr Anna Maziarz

 

mgr Dorota Karelus

Ekonomiczny

mgr Dorota Karelus

mgr Anna Węglarek

 

mgr Maria Płusko

mgr Dorota Karelus

Elektryczny

mgr Marek Stelmaszczyk

mgr Anna Mik

 

mgr Anna Maziarz

 

mgr Dorota Karelus

Informatyki

mgr Ewa Dorota Koc

mgr Ewa Sobczak

mgr Dominik Wolski

mgr Anna Maziarz

 

mgr Dorota Karelus

Inżynierii Mechanicznej i

Mechatroniki

mgr Alicja Grzywacz

mgr Sylwia Zawadzka

mgr Paweł Bandur

 

mgr Dorota Karelus

Kształtowania Środowiska i

Rolnictwa

mgr Bogdan Jadczak

mgr Katarzyna Waligórska

mgr Jolanta Koczalska

mgr Katarzyna Krupka - Burzec

 

mgr Dorota Karelus

Nauk o Żywności i Rybactwa

mgr Iwona Drzeniecka

mgr Magdalena Bukowiec- Borysowska

mgr Alina Doroch

mgr Grażyna Kamińska

mgr Dorota Karelus

Techniki Morskiej i Transportu

mgr Jacek Gosk

 

mgr Izabela Miklewicz

 

 

mgr Dorota Karelus

Technologii i Inżynierii

Chemicznej

 

mgr Artur Lenart

mgr Andrzej Obstawski

mgr Krzysztof Potyrała

 

mgr Grażyna Kamińska

 

 

mgr Dorota Karelus

Stan na dzień 16.10.2018 r.