Harmonogram egzaminów

 

Harmonogram egzaminów w SPNJO w roku akademickim 2018/2019

 

 

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

 

PAŹDZIERNIK 2018

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

10.10.2018

B2- na studiach S1

pisemny

Dodatkowy egzamin na studiach S1.  Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

11.10.2018

B2- na studiach S1

ustny

 

LISTOPAD 2018

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

07.11.2018

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

14.11.2018

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

21.11.2018

B2- na studiach S1

pisemny

Dodatkowy egzamin na studiach S1.  Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

22.11.2018

B2- na studiach S1

ustny

29.11.2018

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

GRUDZIEŃ 2018

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

05.12.2018

B2- na studiach S1

pisemny

Dodatkowy egzamin na studiach S1.  Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

06.12.2018

B2- na studiach S1

ustny

12.12.2018

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

 

STYCZEŃ 2019

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

09.01.2019

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

23.01.2019

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

LUTY 2019

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

01.02.2019

B2- na studiach S1

pisemny

I termin egzaminu w sesji na  studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni są  studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

04.02.2019

B2- na studiach S1

ustny

05.02.2019

B2+- na studiach S2

pisemny

I termin egzaminu w sesji na studiach S2.

05.02.2019

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

08.02.2019

B2- na studiach S1

pisemny

II  termin egzaminu w sesji na studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

11.02.2019

B2- na studiach S1

ustny

12.02.2019

B2+- na studiach S2

pisemny

II termin egzaminu w sesji na studiach S2.

12.02.2019

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

 

·         SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMY NA POSZCZEGÓLNE EGZAMINY  W TYM TERMINY ZAPISÓW ZOSTANĄ USTALONE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

·         SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  O GODZINACH W KTÓRYCH ODBĘDĄ SIĘ EGZAMINY BĘDĄ WSKAZANE NA 5 DNI  PRZED EGZAMINEM

·         SPNJO- ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY TERMINU EGZAMINÓW Z PRZYCZYN NIEZALEZNYCH OD STUDIUM

·         N1  - TERMINY EGZAMINÓW WYZNACZA  NAUCZYCIEL W POROZUMIENIU ZE STUDETAMI

·         N2- TERMINY EGZAMINÓW WYZNACZA  NAUCZYCIEL W POROZUMIENIU ZE STUDETAMI

 

 

 

 

 

 

Harmonogram egzaminów w SPNJO w roku akademickim 2018/2019

 

SEMESTR  LETNI 2018/2019

 

 

 

LUTY 2019

 

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

27.02.2019

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

27.02.2019

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

MARZEC 2019

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

06.03.2019

B2- na studiach S1

Pisemny

Dodatkowy egzamin na studiach S1. Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

07.03.2019

B2- na studiach S1

Ustny

08.03.2019

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

13.03.2019

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

20.03.2019

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

KWIECIEŃ 2019

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

03.04.2019

B2- na studiach S1

Pisemny

Dodatkowy egzamin na studiach S1.  Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

04.04.2019

B2- na studiach S1

Ustny

 

 

 

 

MAJ 2019

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

08.05.2019

B2- na studiach S1

Pisemny

Dodatkowy egzamin na studiach S1. Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

09.05.2019

B2- na studiach S1

Ustny

 

CZERWIEC 2019

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

05.06.2019

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

05.06.2019

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

12.06.2019

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

12.02.2019

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

19.06.2019

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

22.06.2019

B2- na studiach S1

Pisemny

I termin egzaminu w sesji na studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

24.06.2019

B2 na studiach S1

Ustny

25.06.2019

B2+ na studiach S2

Pisemny

I termin egzaminu w sesji na studiach S2.

26.06.2019

B2- na studiach S1

Pisemny

II termin egzaminu w sesji  na studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

27.06.2019

B2- na studiach S1

Ustny

28.06.2018

B2+ na studiach S2

Pisemny

II termin egzaminu w sesji  na studiach S2.

 

LIPIEC 2019

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

03.07.2019

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

10.07.2019

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

17.07.2019

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

SIERPIEŃ 2019

 

 

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

 

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

WRZESIEŃ 2019

 

03.09.2019

B2- na studiach S1

Pisemny

Egzamin poprawkowy na studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

04.09.2019

B2- na studiach S1

Ustny

05.09.2019

B2+ - na studiach S2

Pisemny

Egzamin poprawkowy  na studiach S2.

05.09.2018

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

10.09.2019

B2- na studiach S1

Pisemny

Egzamin poprawkowy na studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

11.09.2019

B2- na studiach S1

Ustny

12.09.2019

B2+ - na studiach S2

 

Egzamin poprawkowy  na studiach S2.

12.09.2019

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

19.09.2019

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

·         SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMY NA POSZCZEGÓLNE EGZAMINY  W TYM TERMINY ZAPISÓW ZOSTANĄ USTALONE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

·         SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  O GODZINACH W KTÓRYCH ODBĘDĄ SIĘ EGZAMINY BĘDĄ WSKAZANE NA 5 DNI PRZED EGZAMINEM

·         SPNJO- ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY TERMINU EGZAMINÓW Z PRZYCZYN NIEZALEZNYCH OD STUDIUM

·         N1 - TERMINY EGZAMINÓW WYZNACZA  NAUCZYCIEL W POROZUMIENIU ZE STUDETAMI

·         N2- TERMINY EGZAMINÓW WYZNACZA  NAUCZYCIEL W POROZUMIENIU ZE STUDETAMI