Kierownictwo Studium Praktycznej Nauki Jezyków Obcych

   Starszy wykładowca  mgr Andrzej Obstawski

   p.o.  Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

    tel : (91) 4494724  e-mail : Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl

 

 

   Starszy wykładowca   mgr Grażyna Kamińska

   Z-ca Kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

    tel : (91) 4494724  e-mail : Grazyna .Kaminska@zut.edu.pl

 

    Starszy wykładowca    mgr Jolanta Koczalska

    Kierownik zespołu Języka Angielskiego

     tel: (91) 4494724 e-mail : Jolanta.Koczalska@zut.edu.pl

 

     Starszy wykładowca mgr Anna Maziarz   

    Kierownik zespołu Języka Niemieckiego i innych

     tel : (91) 4494724 e-mail : Anna. Maziarz@zut.edu.pl