Zespół Języka Angielskiego

          mgr Jolanta Koczalska starszy wykładowca- Kierownik zespołu tel : (091) 4494724

 Pokój nr 203,207 budynek międzywydziałowy, email : Jolanta.Koczalska@zut.edu.pl

 

 mgr Teresa Bernat- Chmielarska * starszy wykładowca, pokój nr 206 email:

                                  Teresa Bernat-Chmielarska@zut.edu.pl

 

 mgr Joanna Buńka   starszy wykładowca,  pokój nr 207  email: Joanna.Bunka@zut.edu.pl

 

 mgr  Alina Doroch   starszy wykładowca , pokój nr 207  email: Alina.Doroch@zut.edu.pl

 

 mgr  Iwona Drzeniecka  starszy wykładowca, pokój nr 207 email: Iwona.Drzeniecka@zut.edu.pl

 

 mgr  Jacek Gosk starszy wykładowca ,pokój nr 207 email :  Jacek.Gosk@zut.edu.pl

 

mgr  Ewa Dorota Koc  starszy wykładowca ,pokój nr 207 email :Dorota.Koc@zut.edu.pl

 

mgr  Dorota Karelus starszy wykładowca, pokój nr 207 email : Dorota.Karelus@zut.edu.pl

 

mgr Anna Mik starszy wykładowca, pokój nr 207 email : Anna.Mik@zut.edu.pl

 

mgr  Andrzej Obstawski wykładowca,pokój nr 205,203 email:Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl

 

mgr Ewa Sobczak starszy wykładowca, pokój nr 206 email :Ewa.Sobczak@zut.edu.pl

 

mgr Joanna Sowińska- Dwornik starszy wykładowca ,pokój nr 207 email:

                    Sowinska-Dwornik@zut.edu.pl

 

mgr Marek Stelmaszczyk starszy wykładowca, pokój nr 206 email:Marek.Stelmaszczyk@zut.edu.pl

 

mgr Katarzyna Waligórska starszy wykładowca, pokój nr 206 email: Katarzyna.Waligorska@zut.edu.pl

 

mgr Anna Węglarek starszy wykładowca ,pokój nr 207 email: Anna.Weglarek@zut.edu.pl

 

mgr Magdalena  Bukowiec- Borysowska,  wykładowca  pokój nr 207

                            email: Magdalena.Bukowiec-Borysowska@zut.edu.pl

 

mgr Bogdan Jadczak wykładowca ,pokój nr 207 email : Bogdan .Jadczak@zut.edu.pl

 

mgr Marzena Kondyjowska –Dziechciarz  wykładowca ,pokój nr 207

                             email :Marzena.Kondyjowska-Dziechciarz@zut.edu.pl

 

mgr Artur Lenart wykładowca, pokój nr 207 email :Artur.Lenart@zut.edu.pl

 

mgr Agnieszka  Makaś wykładowca, pokój nr 207 email : Agnieszka.Makas@zut.edu.pl

 

mgr Agnieszka Nowosad wykładowca ,pokój nr 207 email: Agnieszka.Nowosad@zut.edu.pl

 

mgr Krzysztof Potyrała wykładowca, pokój nr 207 email : Krzysztof.Potyrala@zut.edu.pl

 

mgr Alicja Grzywacz Lektor ,pokój nr 207 email :Alicja.Grzywacz@zut.edu.pl

 

mgr Dominik Wolski, lektor ,pokój nr 207 email Dominik.Wolski@zut.edu.pl

 

mgr Sylwia Zawadzka lektor,pokój nr 207 email : Sylwia.Zawadzka@zut.edu.pl

 

   *  Nieobecny

 

Telefon do nauczycieli zespołu (091) 4494724