Zespół Języka Angielskiego

          mgr Jolanta Koczalska starszy wykładowca- Kierownik zespołu tel : (091) 4494724

 Pokój nr 203,207 budynek międzywydziałowy, email : Jolanta.Koczalska@zut.edu.pl

 

 mgr Teresa Bernat- Chmielarska * starszy wykładowca, pokój nr 206 email:

                                                                                     Teresa Bernat-Chmielarska@zut.edu.pl

 

 mgr Joanna Buńka   starszy wykładowca,    pokój nr 207   email: Joanna.Bunka@zut.edu.pl

 

 mgr  Alina Doroch   starszy wykładowca ,    pokój nr 207    email: Alina.Doroch@zut.edu.pl

 

 mgr  Iwona Drzeniecka  starszy wykładowca, pokój nr 207 email: Iwona.Drzeniecka@zut.edu.pl

 

 mgr  Jacek Gosk   starszy wykładowca   pokój nr 207    email :     Jacek.Gosk@zut.edu.pl

 

mgr  Ewa Dorota Koc  starszy wykładowca , pokój nr 207   email :Dorota.Koc@zut.edu.pl

 

mgr  Dorota Karelus starszy wykładowca,  pokój nr 207     email : Dorota.Karelus@zut.edu.pl

 

mgr Anna Mik      starszy wykładowca,      pokój nr 207      email : Anna.Mik@zut.edu.pl

 

mgr  Andrzej Obstawski starszy wykładowca, pokój nr 205,203 email:Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl

 

mgr Ewa Sobczak     starszy wykładowca,      pokój nr 206           email :Ewa.Sobczak@zut.edu.pl

 

mgr Joanna Sowińska- Dwornik starszy wykładowca ,pokój nr 207

                                                                                                  email:   Sowinska-Dwornik@zut.edu.pl

 

mgr Marek Stelmaszczyk starszy wykładowca, pokój nr 206  email   :Marek.Stelmaszczyk@zut.edu.pl

 

mgr Katarzyna Waligórska starszy wykładowca, pokój nr 206 email: Katarzyna.Waligorska@zut.edu.pl

 

mgr Anna Węglarek starszy wykładowca ,pokój nr 207 email: Anna.Weglarek@zut.edu.pl

 

mgr Magdalena  Bukowiec- Borysowska,  wykładowca  pokój nr 207

                                                               email:  Magdalena.Bukowiec-Borysowska@zut.edu.pl

 

 

mgr Alicja Grzywacz  wykładowca ,pokój nr 207    email :Alicja.Grzywacz@zut.edu.pl

 

 

mgr Bogdan Jadczak wykładowca ,pokój   nr 207     email : Bogdan .Jadczak@zut.edu.pl

 

mgr Marzena Kondyjowska –Dziechciarz  wykładowca ,pokój nr 207

                                                       email :Marzena.Kondyjowska-Dziechciarz@zut.edu.pl

 

mgr Artur Lenart wykładowca,        pokój nr 207     email  :Artur.Lenart@zut.edu.pl

 

mgr Agnieszka  Makaś wykładowca, pokój nr 207  email :  Agnieszka.Makas@zut.edu.pl

 

mgr Agnieszka Nowosad wykładowca ,pokój nr 207 email:  Agnieszka.Nowosad@zut.edu.pl

 

mgr Krzysztof Potyrała wykładowca, pokój nr 207 email  : Krzysztof.Potyrala@zut.edu.pl

 

mgr Dominik Wolski,   wykładowca ,pokój nr 207    email  Dominik.Wolski@zut.edu.pl

 

mgr Sylwia Zawadzka  wykładowca , pokój nr 207 email :  Sylwia.Zawadzka@zut.edu.pl

 

   *   Wykładowca nieobecny

 

Telefon do nauczycieli zespołu (091) 4494724