Zespół Języka Niemieckiego, Rosyjskiego, , Niderlandzkiego

Język Niemiecki :

mgr Anna Maziarz starszy wykładowca, kierownik zespołu tel ( 91) 4494724

pokój nr 203, 209 budynek międzywydziałowy email: Anna.Maziarz@zut.edu.pl

mgr Katarzyna Głębocka ,starszy wykładowca   *

pokój nr 209, budynek międzywydziałowy, email: Katarzyna.Glebocka@zut.edu.pl

mgr Grażyna Kamińska starszy wykładowca

pokój nr 203, 205, budynek międzywydziałowy, email:Grazyna.Kaminska@zut.edu.pl

mgr Iwona Lewandowska starszy wykładowca

pokój nr 209, budynek międzywydziałowy, email : Iwona.Lewandowska@zut.edu.pl

mgr Izabela Miklewicz ,starszy wykładowca

pokój nr 209 budynek międzywydziałowy, email: Izabela.Miklewicz@zut.edu.pl

mgr Maria Płusko,starszy wykładowc pokój nr 209 budynek międzywydziałowy, email: Maria.Plusko@zut.edu.pl

mgr Paweł Bandur,wykładowca  

pokój nr 209 budynek międzywydziałowy, email: Pawel.Bandur@zut.edu.p

mgr Robert Bomba,wykładowca *

pokój nr 209 budynek międzywydziałowy, email: Robert.Bomba@zut.edu.pl

mgr Katarzyna Krupka – Burzec, wykładowca

pokój nr 209 budynek międzywydziałowy, email: Katarzyna.krupka-Burzec@zut.edu.pl

Język Niderlandzki :

mgr Elżbieta .Witkowska-Van Dijk ,lektor

Pokój nr 335 WBiA email : Elżbieta.Witkowska- van Dijk @zut.edu.pl

Telefon kontaktowy do nauczycieli w zespole (91)  4494724

 

* Nieobecny